Начало // Договор Оперативна програма
Договор Оперативна програма

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“


На 29.09.2020 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „МЕБЕЛКОМ 1“ ООД гр. Ямбол и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност“ вав връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-24785-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичен взрив от COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. – (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Процедура за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за предоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19.

Очаквания резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (29.09.2020 г. – 29.12.2020 г.)

Място на изпълнение: гр. Ямбол

Стойност на договора: 10 000.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 10 000.00 лв.